Terug
Carnaval Aalst Koentje

Aalst Carnaval - Carnavalswereld verliest Jan Dooms!

22 maart 2024 13:18

Aalst Carnaval - Carnavalswereld verliest Jan Dooms!
Voormalig Carnavalsorganisator Jan Dooms gestorven

Jan Dooms, jarenlang bekend als 'dé man' van de 'Dienst Feestelijkheden' en jarenlang bezieler van de organisatie rond carnaval, is overleden.

Jan (°07/05/'57 - †21/03/'24), was een aanspreekpunt voor velen.
Een harde werker die ook achter de schermen véél verwezenlijkte.
Hij stond mee aan de wieg van het stadsfestival 'CIRK!'.
Maar ook bij heel wat tentoonstellingen, culturele- én sociale activiteiten, was Jan nauw betrokken.

Voorbeelden waarin hij een belangrijke rol vertolkte, is onder andere Jan zijn vraag om carnaval 'professioneel' in beeld te brengen voor het nageslacht.
Hij contacteerde het AVP van Freddy Herssens en zijn ploeg om die droom, meer dan 30 jaar lang, te realiseren.

Het stadsbestuur richtte jaren geleden 'Volkse Buurten' op; een werkgroep die tot doel had dat buren elkaar opnieuw ontmoeten.
Want ook dat vond Jan héél balengrijk: mensen 'van gelijk welke rang of stand', leven in één stad en moeten op zijn minst weten wat er zich afspeelt in hun omgeving.

Verder concretiseerde hij een brochure die carnaval, n.a.v. de toenmalige UNESCO-erkenning in 2010, internationaal moest voorstellen.
Maar ook in vele Carnavalraadzittingen drukte Jan zijn stempel, want humor en een goede grap gingen hand in hand (door 't Ajoinenland).

Hij was decennialang 'Diensthoofd Feestelijkheden' (1981-2001), een tijdlang 'diensthoofd Cultuur' (later 'Cultuur en Evenementen'), maar ook presentator en zelfs 6 jaar 'secretaris-generaal' bij radio Contact.


Jan leed al een tijdje aan een slepende ziekte.
Jongdementie

In 2019 lanceerde 'Het Aalsters Volkstheater' een nieuw stuk om dementie bespreekbaar te maken en te 'durven' tonen aan het grote publiek.

Schrijver en regisseur Anton Cogen haalde inspiratie bij zijn moeder.
Onder de acteurs bevond zich ook Jan Dooms (toen 62), die zelf de diagnose 'Jongdementie' kreeg.
Jan zei in een kranteninterview:
"Ik probeer er iets van te maken, maar het is niet gemakkelijk meer om dingen te onthouden ..."

De laatste jaren van zijn leven werd het steeds moeilijker voor hem.
Zijn familie deed er alles aan om Jan te omringen met hun warmte en liefde.
Jans vrouw Mia was daarin een grote steun en toeverlaat.
Op de eerste dag van de lente heeft Jan ons verlaten ...


'Koester de mooie herinneringen'
Wij wensen de familie, vrienden en kennissen véél sterkte toe in deze moeilijke tijden.


Het afscheid van Jan zal in beperkte familiale kring plaatsvinden.

AjoinPedia 1989, Jan met 'Ons Anny' en Odilon Mortier
Jan ademde Aalst Carnaval!

In een interview rond carnaval 1989 in de regionale krant 'De Voorpost', verwoordde Jan perfect waarvoor onze driedaagse zich onderscheidde van andere 'vastelauvedvieringen'.

Jan:
"Het carnaval van Aalst is uniek in zijn soort!
Overal in Europa wordt er gevierd, maar meestal blijkt dit feest beperkt tot ordinaire verkleedpartijen en soms tot op de draad versleten activiteiten, gekopieerd van het Rijnlandse model.

Slechts een kleine -elitaire- minderheid van de bevolking betrekt men in het duidelijk afgelijnde spektakel.
Daarbij nemen de deelnemers zichzelf zo 'au serieux', dat ze zich verenigen in federaties en verbonden om dit ook voor de toekomst zo 'exclusief' te houden.

Vaak geven ze daaraan titels als 'Prins van dit of dat', waarbij grootheidsuitspraken als regionale, provinciale of zelfs landelijke titels hun (zéér beperkte) machtsverhoudingen in de verf moeten zetten.
Ze kijken dan ook neerbuigend naar ons volksfeest, want daar is het 'maar' een stedelijke prins.
Zelfs het plezier van de voorbereiding missen ze, want daar huurt men 'een Prinsenwagen uit een grote stal vol Prinsenwagens'...

Toch vergeten ze daarbij dat hun clubje zo klein is, dat het onbenullig staat in het landschap van de échte carnavalsvieringen."


AjoinPedia 1989, Jan met Koizer Kamiel Sergant


Jan:
"Daarbij mag het Aalsterse carnaval geenszins vergeleken worden!

Welke van beide soort vieringen mag terugkoppelen dat de vollédige bevolking, van de kleuterklas tot het rusthuis, van 'piepjong tot oud én wijs', betrokken is?
Waar krijgt men het met de moedermelk mee?
Zonder 'Alaafjes', maar vol goesting naar de onweerstaanbare drang om drie dagen dag én nacht te verbroederen met gelijkgezinden op de pleinen of in 't staminee!

Daaraan gaat er een jaar vol hard labeur aan een praalwagen of mooie kostuums vooraf.
Centen verdienen Aalstenaars met activiteiten te organiseren, zodat men noest kan bouwen in een koude, kille hal i.p.v. thuis op een winteravond knus bij de haard te zitten en televisie te kijken.
Da's de keuze van de carnavalist en daarvan heeft hij geen spijt, want hij of zij is helemaal niet alléén daarin, in tegenedeel!
Met duizenden kiest men voor die 'vrijwillige arbeid' na de dagelijkse sleur!

Creativiteit kent in Aalst geen grenzen; politiekers krijgen hun 'jaaroverzicht' als een spiegel voorgeschoteld, zotten en zottinnen doen daarvoor waar ze goed in zijn ..."


AjoinPedia, Jan met Prins '88 Maurice en Prins '89 Frank


Jan:
"We spreken over een netwerk, een unieke eigen leefwereld van verbondenheid als Aalsterse carnavalisten.
Allen met één doel: Aalst Carnaval op de kaart zetten als hét volksfeest bij uitstek, waarbij vandalisme en agressie worden verbannen naar de achtergrond.

Met respect voor het roemrijke verleden, zoals de traditie van de échte Voil Janet (die na een moeizaam proces opnieuw helemaal opleeft) en de Popverbranding.
Dat laatste sluit het ene carnavalsjaar af en verwelkomt metéén het volgende: een traan en een lach gaan hand in hand ...

Mensen van buiten onze stad snappen er niks van en zullen het nooit snappen; een Aalstenaar viert carnaval zonder de ooit ongeschreven vastenavondwetten te overtreden.
Ja, er is anarchie, maar zij die kritiek uiten op ons zijn hier niet welkom.
Voor de échte Aalstenaars, zijn zijn stad en zijn medeburgers heilig en men zal nooit dulden dat iemand daaraan raakt.
Carnaval beleven is drie dagen leven zonder aan morgen te denken.

Die beleving is zalig en mag nooit verdwijnen.

Weir Doeng Voesj!"


Reus 'Ons Paula' draagt in haar vogelkooi ... Jantje