Terug
Carnaval Aalst Koentje

Aalst Carnaval 2025 - Carnavalist Tot in de Kist vzw viert 20-jarig bestaan & Stoetvolgorde 2025 bepaald door Hertrekki…

26 maart 2024 18:15

Aalst Carnaval 2025 - Carnavalist Tot in de Kist vzw viert 20-jarig bestaan & Stoetvolgorde 2025 bepaald door Hertrekki…
Carnavalist Tot In De Kist vzw is al 20 jaar dé spreekbuis van de Aalsterse carnavalisten!

De eerste bestaansreden van oprichting van deze vzw had ooit zijn wortels bij de verschrikkelijke brand (en de jarenlange gevolgen) die plaatsvond in de nacht tussen carnavalszondag en carnavalsmaandag 2004.

Bij die brand verloor de -toen Grote- Groep Geloeif Mè Goed zijn hele hebben en houden: wagens en kostuumsattributen gingen in vlammen op en in de loods waar de wagens tijdelijk gestald waren, bleek er veel schade bij aanpalende bedrijven die er ook hun standplaats hadden...


Dat alles werd een jarenlange verzekeringskwestie, die pas in 2018 tot een aanvaardbare oplossing leidde.

Carnavalist Tot In De Kist vzw had tot doel om de bewustwording rond brandpreventie uit te dragen naar alle groepen en combineert dat al véle jaren met een ander facet ...
I.s.m. de stad en de brandweer organiseert men verplichtte brandbestrijdingsoefeningen, met een theoretisch en een praktisch gedeelte voor ten minste 2 leden per groep en per jaar.

Ook de bewustwording rond die brandpreventie blijft een hoge bekommernis.


Dankzij een lokale partner SomatiFIE, kan er al 12 jaar (13e seizoen richting carnaval 2025) gezorgd worden dat de brandblussers van de groepen gratis gekeurd worden (of mits een kleine bijdrage vernieuwd en bijgevuld).

Daarnaast behartigt Carnavalist Tot In De Kist vzw de belangen van de carnavalsgroepen in gesprekken met de stad.
Regelmatig vraagt men naar de (on)genoegens of wensen die de groepen graag ten berde willen brengen.


2 jaar terug gaf Sven als voorzitter de fakkel door aan David


20 jaar Carnavalist Tot in de Kist vzw

Om dit 20-jarige bestaan van CTIDK te vieren, mogen toch wel wat mensen in de bloemetjes gezet worden, die de voorbije jaren, zowel binnen de vzw als met andere afdelingen, hun steentje hebben bijgedragen aan het succes van deze vzw.
David Steppe:
"Beste aanwezigen,

Goeienavond en welkom op deze bijzondere viering van het 20-jarig bestaan van onze vzw.
Het is een eer om hier te staan en terug te kijken op twee decennia van toewijding, groei en samenwerking.
Vanavond willen we niet alleen het succes vieren, maar vooral de mensen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt.

Wou daarom heel graag beginnen met een oprecht woord van dank aan de huidige en voormalige bestuursleden.
Jullie inzet, toewijding en visie hebben de koers van onze vzw bepaald en ons gebracht waar we vandaag staan.
Een speciaal woord van waardering voor de oude garde die de fundamenten hebben gelegd en de nieuwe generatie die met frisse ideeën en energie de fakkel heeft overgenomen.
Ik ben enorm blij om te mogen zeggen dat ik steeds bij hen terechtkan voor raad, advies en als klankbord, om waar nodig wat tegengas te geven.

Ook moeten we natuurlijk even stilstaan bij de mensen die de voorbije 20 jaar, elk op hun eigen manier zij het binnen de vzw of door samenwerking met de vzw, toch wel een belangrijke bijdrage hebben geleverd.
Een deel van hen kon hier vanavond jammer genoeg niet aanwezig zijn, maar we hebben toch ook een paar ‘oud’ gedienden kunnen strikken!

Daarom speciale dank aan Tom Vermeir, Kristof Devos, De Joe, Jurgen Cooman, Werner Sergeant, Marie Claire Troch, Anneke Savoye, Filip Vyverman, Christophe Troch, Klaus Gabrio, Dirk Verleysen, Herman (de Generool) en Sven ‘Plop’ De Smet, erevoorzitter van CTIDK vzw."

David Steppe:
"Maar laten we niet vergeten dat het succes van onze vzw ook rust op de stevige schouders van onze partners.
Bedrijven, organisaties en individuen die geloven in onze missie en ons ondersteunen in goede en minder goede tijden.
Jullie zijn onmisbaar en we zijn dankbaar voor de waardevolle samenwerking.

SomatiFIE, de Dienst Evenementen, de Burgemeester, de Preventiedienst, het Feestcomité en onze Prinsj Vincent.

In het licht van dankbaarheid kijken we ook terug naar hen die ons veel te vroeg zijn ontnomen.
Wil hier toch 2 uitzonderlijke mannen vernoemen die tot hun te vroeg afscheid, steeds meer dan hun steentje hebben bijgedragen aan CTIDK vzw en dit zijn natuurlijk de Viette en de Paroi.
Hun nalatenschap en bijdrage zullen altijd een speciale plek hebben in ons hart en in de geschiedenis van onze vzw.

En als laatste, laten we ook niet vergeten om al onze aangesloten groepen te bedanken.
Jullie enthousiasme, inzet en betrokkenheid hebben onze vzw verrijkt en versterkt.
Samen vormen we een gemeenschap die bruggen bouwt en levens verandert.

We blijven er als CTIDK vzw naar streven om, in een positief, samenwerkend, overleggend kader de belangen te verdedigen van alle groepen, maar ook ervoor te zorgen dat het ‘schoeinjste fiejst vant land’ in volle glorie kan blijven gevierd worden!

Dus vanavond vieren we niet alleen 20 jaar bestaan, maar ook 20 jaar samenwerking, 20 jaar passie en 20 jaar van impact.
Laten we blijven bouwen aan een toekomst waarin we samen groeien, leren en inspireren.

Dank jullie wel.

David en het voltallige bestuur van CTIDK."Bevraging

Carnavalist Tot in de Kist vzw polste in de aanloop naar de hertrekking in een bevraging naar de 'pijnpunten' die voor de AKV's prioritair zijn.
De resultaten deelde het carnavalsverbond mee aan de carnavalisten.


Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en gemeenteraadslid Vincent Delforge (N-VA), allebei aanwezig, gingen er naar huis met enkele concrete toekomstgerichte werkpunten (en voorgestelde oplossingen).

Vorming Maandagsstoet: de 'middendoorgang' werd breder


Aandachtspunten

Zo verliep de vorming van de Maandagsstoet wat te chaotisch volgens Carnavalist Tot in de Kist vzw.
Vooral aan de kaaien zijn er duidelijke afspraken nodig voor de vorming.
Op zondag verloopt dat zeer goed, op maandag moet dat ook mogelijk zijn, is de conclusie.


Er was over sommige punten grote overeenstemming.
Zo hopen de carnavalisten dat de carnavalswerkhallen het komend carnavalsseizoen meer open zullen zijn. Daarover komt er een interne werkgroep die de wensen en de haalbaarheid zal toetsen aan de potentiële beschikbare uren van de Toezichters.

Een ander puntje waar iedereen het over eens was: minderjarigen en begeleiders mag men niet meer meetellen als deelnemers van de stoet.
Ledenaantallen verschillende categorieën (Klein, Middel en Groot) moet worden herbekeken en aangepast in het stoetreglement.
Het aantal deelnemers van Kleine, Middelgrote als Grote groepen in de stoet is immers gelimiteerd, maar de groepen vragen de stad om kinderen en begeleiders daarbij voortaan niét meer mee te tellen.

Burgemeester Christoph D’Haese en gemeenteraadslid Vincent Delforge, beiden toehoorders op de vergadering, knikten instemmend.
Ook voor hen is 'de jeugd de toekomst'

Losse Groep OLG Karnaval (beeld staat los van de discussie)
Een ergernis bij de AKV’s die heel vaak terugkeert, is de (té) grote aanwezigheid van de OLG’s, de Oilsjterse Losse Groepen.

Ze zijn absoluut nodig als het 'Peiper en Zaat' van de stoet, maar omdat ze momenteel weinig tot geen regels kennen, moet er toch een hartig woordje over gepraat worden.

Men zou graag pleiten voor duidelijke afspraken, zo zijn er Losse Groepen die zich toch tussen AKV's mengen (en niet alleen op de Grote Markt) en stappen er plots een aantal uit de stoet, waardoor de groepen zich 'opgejaagd wild' voelen, omdat ze die 'gaten' moeten opvullen.

Anderzijds zijn Losse Groepen juist weer wél nuttig bij grote pannes in de stoet.
Al jarenlang zoekt men naar een gulden middenweg ...
De burgemeester zit daarin tussen twee vuren, want de Losse Groepen vroegen al jaren net minder regels en een afschaffing van een beperking op het aantal losse ...
“We moeten daarin verzoenen”
Het traject van de Maandagsstoet mag dus korter, want een deel van de groepen is heel laat binnengekomen.
Misschien is het niet nodig om opnieuw hetzelfde traject van zondag af te leggen.

Terug naar vroeger, naar een alternatief parcours op maandag dat minder lang is, zo hoopt men.
Volwaardige Prijsuitreiking op het Statieplein?

De Prijsuitreiking kan ook beter, want volgens de carnavalsgroepen is het té onpersoonlijk, de carnavalisten voelen zich te weinig gewaardeerd.

De winnaar mag met vijf personen op het podium, de Prijsuitreiking wordt van de laatste tot de eerste groep 'afgerammeld'.
Het moet allemaal véél te rap gaan.
De carnavalsgroepen vragen om meer de volledige groepen in the spotlight te zetten.


Er is een voorstel om de prijsuitreiking op een andere locatie te organiseren, niet meer op de Grote Markt.

Carnavalsgroep Lotjonslos wou op het Statieplein die Prijsuitreiking door laten gaan.
Het is een groot plein, waar je vanuit alle hoeken het scherm kan zien, zo krijgen de groepen hun eigen 'groots moment'!
Daarnaast mag ook de horeca op het Statieplein wel eens extra proeven van de carnavalsdrukte.
Misschien is een podium een optie op dat plein?!
Zo kan de viering van de zege wat meer glans krijgen voor de vollédige groep, iets wat de jongste 2 jaar vollédig verloren is gegaan.


Burgemeester Christoph D’Haese reageerde constructief op de voorstellen.
Er is ook nog even tijd, want carnaval 2025 is er op 2, 3 en 4 maart!


Hertrekking stoetvolgorde

In de Chopin werd diezelfde avond op maandag 25 maart, van de gelegenheid gebruik gemaakt om de groepsindeling voor (minstens) de komende 3 jaar vast te leggen.

De vorige hertrekking van de carnavalsgroepen, dateert reeds van de aanloop naar Carnaval ... 2011!
Sindsdien is er héél wat veranderd: er zijn groepen van categorie geschoven, gestopt, nieuwe groepen kwamen erbij of groepen met ambities gingen een categorie hoger ...
Kortom, het evenwicht was helemaal zoek.
In deel C waren er bv. 11 Kleine Groepen, in deel B liefst 16 ...

Na 12 stoeten was zo'n hertrekking geen overbodige luxe, maar eerder een 'noodzaak' geworden.


Pjes'Uniek, eerstjaars & stoetopener 2024: in 2025 in 'deel B'


Voorlopige Stoetvolgorde 2025

! Indicatieve lijst onder voorbehoud !

Er kunnen nog groepen stoppen, dan worden die vanop de 'Wachtlijst' aangevuld en kan deze volgorde (gedeeltelijk) wijzigen ...


't Es Noig, voorlopig de stoetopeners in '25


Deel A

Kleine Groepen

1. 't Es Noig
2. A'join
3. Schie 'dj Oit!
4. Schelmeroi
5. Pjes'Uniek
6. Gratietanders
7. De Brosselkeire
8. Geloeif Mè Goed
9. Droeig
10. 't Es Na Of Noeit
11. De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet
12. De Zwisjelmoizen
13. De Melkmoilen


Middelgrote Groepen

14. Geschalotterd
15. Onzjier Zèn Préférés
16. De Toerenbiejoekes
17. De Zwiejtollekes
18. Zwisj
19. Nèm Na
20. Bedesterd


Grote Groepen

21. De Salongcarnavalisten
22. De Lodderoeigen
23. Lotjonslos
24. Eirg


•  Eirg, winnaars Grote Groepen in '24, sluit 'deel A' af


Deel B

Kleine Groepen

25. Gekloetj
26. Kompasje
27. Liejp
28. Beplekt En Bespoeten
29. De Zoipers
30. Afgebesteld
31. De Saazers
32. Ajommoja
33. Tes Ter Oever
34. Bjein Swanjee
35. De Vismooil'n
36. De Poipeplekkers
37. De Sperrezjiekers


Middelgrote Groepen

38. Lekken En Plekken
39. Nieje
40. De Popollekes
41. De Loizemaanen
42. De Steijnzoel'n
43. De Zjieverleppen
44. Drasj


Grote Groepen

45. De Loge
46. Pertotal
47. Possensje
48. Krejeis


Krejeis, 2e plaats Groot in '24, sluit 'deel B' af


Deel C

Kleine Groepen

49 Aaft Ons Vast
50 'n Oeverschot
51 Wazakkermedoeng
52 Gebosjt
53 Schiefregt'Oever
54 Beplekt Of Bezoepen
55 Kledde Mé Vel
56 Wadesdavoriet
57 De Tsjoepeneizen
58 Oeverboeft
59 Om En Vedrom
60 Stièndoeid
61 De Schoitkitten


Middelgrote Groepen

62 Minder Es Miër
63 Steirk
64 De Droeve Apostelen
65 Tisj
66 LossendeirDeVeirdeirDeir
67 Dest Goe Schief
68 De Zwiejtzoel'n


Grote Groepen

69 Bjein Treizen
70 Beschomt
71 De Snotneizen


De Snotneizen, 2e plaats Groot in '24, sluiten 'deel C' (& de stoet) af!


Reportage: ©Team Carnavalaalstkoentje i.s.m. ©AjoinPedia & Carnavalist Tot In de Kist vzw
Foto's: ©Team Carnavalaalstkoentje i.s.m. AjoinPedia, IF & David Steppe/Carnavalist Tot In de Kist vzw