Terug
Carnaval Aalst Koentje

Groep in de kijker: AKV De Matotten

01 juli 2024 20:37

Groep in de kijker: AKV De Matotten

50 jaar! (1969-2019)

AKV De Matotten was de -op één na- oudste carnavalsvereniging van Aalst en kent een rijke, boeiende geschiedenis!

Onder meer hun stichter en oud-voorzitter Fernand Van Langenhoven werkte mee aan deze overzichtsreportage!

In 2019 bestonden ze 50 jaar!
De groep werd gesticht op 22 maart 1969.
En gaf op 29 augustus 2019 aan te stoppen als wagenbouwers...
Altijd namen ze deel mét praalwagen(s) bij de categorie 'Grote Groepen'!

Bedankt Matotten en ga verder als vriendengroep...

Halve eeuw geschiedenis!

Het verhaal begon eigenlijk al voor 1969...


Fernand:
"Ik zwaaide af in het leger en wou dat vieren met 'kameraden'.
Ik werd lid van de 'Koszenklub' in de Leo De Bethunelaan en besloot met mijn 'kozijn' Marc De Kegel en z'n vrienden dat afcheid te vieren.

Via de kameraden van Marc -die al enkele jaren afzonderlijk deelnamen aan de stoet- vroeg ik om eens foto's te mogen trekken van de stoet in 1969 vanop het eerste verdiep.
Zij kenden iemand in de Stationsstraat en zo geschiedde.
De ganse stoet heb ik nadien op dia's gezet.
We waren allemaal érg onder de indruk van Lotjonslos en vroegen ons af: wat als er een 'wagen van ONS' zou meedoen?
We kwamen met wat volk samen: 'Zie de da zitten'?
En zo waren we met 12..."


Het moeilijkste was de naamkeuze:
1. 'Lampetters'
2. 'De Dikke Nekken'
3. 'De Matotten'


"De naam 'Lampetters' won, maar daarmee kon ik niet thuiskomen.
Op 'commando' van mezelf is het dan toch 'De Matotten' geworden én gebleven..."


Eén van de eerste documenten:©Fernand Van Langenhoven


1970-1979

1970

'Aardbeienkorf'

Fernand:
"Een Matot komt van 'vormloze aardbei'. De 'Aardbeienfee' van Roosdaal (Pamel) mocht mee op de wagen!"


1971

'De landing van de Ajoinisten op Oilsjt'

Fernand:
"Met 'De landing van de Ajionisten' kwam het idee van Marc Eeman.
Ik tekende de wagen uit.
Er werd toen nog gewerkt met veel hout voor de constructie van de wagens ..."1972-1973 'eindigen bij de 3e prijsgroepen'

'Fauna, Flora, Alosta'

Fernand:
"Het thema lag voor 1972 al vast: 'Flora Fauna Alosta'!
Met en vlinder op de wagen, we waren nog met veel man, maar niet veel goesting... We zijn (even toen) gestopt...

Thierry Spaenhoven -de eerste jaren nog secretaris- nam de groep over en met de 'vernieuwde groep' werkten we het voorziene thema uit voor 1973!"


1974 22e op 31

'Sneeuwwitje en de zeven dwergen'

Pierre-Paul Schotte is nu voorzitter en Urbain Kiekepoos secretaris...


1975 27e op 33

'D'evoliesje der Voil Jeanetten'

1976 12e op 34

'30 Jaar ajuinboer'


1977 7e op 29

'Toast Cannibal - Dikke Brokken Goe Brannen'


1978 7e op 26

'Oeren Gelek as Taloeren'


1979 9e op 24

'Van varken tot schoonheidskoningin'


1980-1989

1980 12e op 28

'Brasil Tropical'


1981 7e op 33

De Matotten in een toenmalige 'controverse' ...


1982 7e op 28

'Ein, Zwei, Drei? De Matotten zen der Bei'


1983 3e op 34

Beste prestatie, top 3-notering.

'De Prinsencaemere, wad'n cirk!'


1984 4e op 35

'De Kamillekes van Kamiel'


1985 5e op 26

'Pistozetwal Een Scheit In Een Fles'


1986 5e op 22

'United States of America - Paretten mé raketten'


1987 5e op 24

'Train Aux Grandes Vedettes Alterosje in de Stosje'


1988 4e op 25

'Oeiren, zing en kroigen - Den trik me de kroes'
1989 6e op 16

'High Noon, ter zit een Maght in de Saloon'
1990-1999

1990 6e op 19

'Attak Bobby'

Fernand:
"Ik nam rond hun 20e verjaardag terug contact op met de groep.
Ik stelde hen het idee voor om de 'mousse' op voorhand te plakken en daarna pas op de wagen(s) te bevestigen...
De jaren erna, tot hun laatste jaar, kon je me regelmatig nog wel eens terugzien in de Werkhallen.

Ik hielp De Matotten nog vaak met raad en daad, onder meer voor de 'mechaniek' van de praalwagens".

1991 7e op 18

'Le big bijoe de Saint-Pisjeloe'


1992 7e op 15

'Ons Ni Opjaugen!!!!'


1993 6e op 15

'Floiten Of Boiten'


1994 8e op 14

'Zepoinzofdezjoeri…… Plies'

25 joor AKV De Matotten!


1995 5e op 15

'Wachten'


1996 4e op 15

'Aafd’a Proeper Hein!!!'


1997 5e op 14

Gr Geze.Z.K.M.Tr.D.,Lft.Gn. Bezw.,Gn.Ag. Schrijven B.B.


1998 5e op 14

'Op de Fatwalk'


1999 6e op 13

'Joepie... 't es monjdag!'


2000-2009

2000 8e op 12

'Cinema'


2001 6e op 10

'Stemt op moi en ge kroigt er 'n blommeken boi'


2002 7e op 11

'Toreador op nen plasjkop stoat gien oar'


2003 10e op 13

'La Poste d'Alost'


2004 8e op 13

'35 Joar plezier troef'


2005 10e op 12

'As nen Oilsjteneer nor den hemel goot'


2006 9e op 11

'Een beiter restaurant as be ons tois zeje ni vinnen, want onze kleine liërt koeken op Terlinden'


2007 10e op 11

'Ode aan de Couverture'


2008 10e op 11

'Gospelkoor The Black Mama's'


2009 10e op 12

'40 Joor Matot: na stoon weir oeik tissen de groeite steiren van Oilsjt'


2010-2019

2010 12e op 12

'Weir bringen eir verlichting '
2011 9e op 12

'Ilse in Wonderland'
2012 8e op 12

'Mokt mor reckam, in plosj van tamtam'
2013 10e op 13

'Zot van A! De cups...'

• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2013: KLIK


2014 8e op 11

'Ge kentj ni bloiven stille stoon'

AKV De Matotten nemen voor de 45e keer deel aan de stoet!

Een ervaren groep met veel 'jong bloed'!


• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Doop: KLIK


• Stoet 2014: KLIK


2015 6e op 12

'Lang En Eirm'

• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Doop: KLIK


• Stoet 2015: KLIK


• Terugblik / Vooruitblik: KLIK

2016 8e op 11

'Giejn “A”fansss'


• Presentatie & Doop Onderwerp: KLIK


• Stoet 2016: KLIK
2017 10e op 11

'Ons streken verlieren we noeit, da bistjen kroigde nie doeid'


• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2017: KLIK
2018 6e op 11

'Wie veroevert er et Oilsjters paradois?'


• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2018: KLIK


2019 7e op 11

'Weir droin al 50 joor mei'


• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Doop 50 joor Matot: KLIK


• Stoet 2019: KLIK
2020- ...

'Koninklijke Matotten'

AKV De Matotten leeft, na 50 jaar wagens bouwen en een grote bijdrage te leveren aan Aalst Carnaval, verder als vriendengroep!
Sommige leden kozen voor nieuwe wegen, maar geregeld heeft en had de 'kern' nog contact met elkaar.


De Matotten zetten op donderdag 29 augustus 2019 een slotakkoord achter hun actieve periode als Grote, inmiddels Koninklijke Carnavalsgroep, KLIK.


KAKV De Matotten:
"Inderdaad, er werd al heel wat over gespeculeerd de laatste maanden: gaan de Matotten stoppen of niet ?

Na lang beraad en mede door een gebrek aan opvolging en instroom van nieuwe leden zien wij ons genoodzaakt te bevestigen dat wij er als officiële groep mee stoppen.
Na een halve eeuw geschiedenis is dit uiteraard geen makkelijke beslissing.

Dit wil echter niet zeggen dat er een einde komt aan De Matotten.
De Matotten blijven doorgaan als een groep vrienden, maar zullen geen wagens meer bouwen.

No stress, only fun is ons nieuwe motto!

Wij wensen bij deze dan ook alle mensen die zich ooit belangeloos voor ons hebben ingezet, onze sponsors, leden en ex-leden, sympathisanten, medewerkers en metjes en petjes op onze beurt hartelijk te bedanken voor hun sympathie, inzet en medewerking gedurende al die jaren.

Groeten van De Matotten..."


Na het coronajaar 2021, waren ze in 2022 tijdens 'Kaffeikescarnaval' opnieuw van de partij!

Zomer 2019, afscheid van Hal 4!
Op 30 juni 2022 overleed voorzitter Herman De Neef aan een slepende ziekte ...
Herdenkingsmoment aan de Werkhallen

Op woensdag 6 juli 2022 hield men een sereen herdenkingsmoment.
Guy Walgraef nam hiervoor het initiatief.


Naast Herman, werd ook Eliane Bonnaerens herdacht.
Zij overleed op 5 juli en het was Eliane die persoonlijk nog een rouwkaartje in de brievenbus stak bij Herman zijn echtgenote Christiane.

H(erman) en E(liane) kregen een mooi eerbetoon:


Op de herdenkingsdienst kwamen honderden carnavalisten samen om afscheid te nemen...

De Matotten vanaf 2000, via 'Blog 2': KLIK

Reportage: eigen Fotoarchief, eigen krantenarchief + Digitale Krantenarchief - D.A.D.D. vzw / Stadsarchief Aalst: KLIK & AjoinPedia 'De Matotten': KLIK

Met dank aan Fernand Van Langenhoven,  stichter en ex-voorzitter van AKV De Matotten voor interview én beeldmateriaal.
©Fernand Van Langenhoven: foto's 1969, 1970 tot 1972 én 1999.

Fotomap Carnavalaalstkoentje, De Matotten: